Yapay Zeka Mühendisliği Hakkında Tüm Merak Ettikleriniz

Yapay zeka mühendisliği, günümüzün geleceğe yönelik en popüler mesleklerinden birisi oldu. Bu nedenle teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen birçok kişi yapay zekanın ne olduğuna merak salmaya başladı. Deep Blue adlı satranç oynayabilen bilgisayarın 1997 yılında dünya şampiyonu Kasparov’u yenmesinin ardından yapay zekaya olan ilgi giderek artmaya devam etti.

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka, matematik ve mantık kullanan bilgisayar sistemlerinin insanların öğrenme ve karar verme gibi düşünsel davranışlarını taklit etmesini ifade eder. İngilizce karşılığı Artificial Intelligence (AI) olan yapay zeka terimi, ilk olarak 1956 yılında Darthmouth Konferansında John McCarthy tarafından kullanıldı. Günümüzde sohbet robotları, akıllı asistanlar, web arama motorları gibi farklı şekillerde kendini gösteren bu bilim; siber güvenlik, navigasyon hizmetleri, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri ve e-ticaret gibi çeşitli birçok alanda aktif ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yapay Zeka Mühendisi Nedir?

Yapay zeka mühendisliği alanında çalışan ve makinelerin insan beyni gibi çalışarak verileri analiz edip karar vermesini sağlayan, makinelerin algoritmalarını tasarlayan ve programlayan kişilere yapay zeka mühendisi denir. Uzun zamandır bilgisayar mühendisleri bu tarz çalışmalar yapıyor olsa da ayrı bir dal olarak eğitim verilmeye başlamasıyla dünyada ve ülkemizde oldukça yeni ve gelişmekte olan bir alandır.

Yapay zeka mühendisliği temel olarak bilgisayar mühendisliği prensiplerini içeren, yapay zeka tabanlı uygulamaları güçlendiren modeller oluşturması ile ilgili olduğundan ülkemiz için bilgisayar mühendisliğinin, ülkemiz dışında ise bilgisayar bilimi alanının bir parçası olarak düşünülebilir.

Yapay Zeka Mühendisi Ne İş Yapar?

Yapay zeka mühendisliği alanında çalışanlar programlama, yazılım mühendisliği ve veri bilimi konusunda sağlam bilgi birikimine sahiptir. Verileri işleyebilmek ve ayrıca yapay zeka sistemlerini geliştirip sürdürmek için farklı araçlar ve teknikler kullanır. Yapay zeka mühendisinin doğal dil işleme, veri analizi, görüntü işleme, veri görselleştirme, iş zekâsı, bilgisayar oyunları ve robotik kodlama konularında kullandığı çeşitli tekniklerin başında makine öğrenimi, derin öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme teknikleri gelir.

Yapay zeka mühendisliği yapan kişiler, duygu analizine ve içeriğe dayalı reklamcılık, dil çevirisi, görsel tanımlama veya algılama gibi çeşitli konularda uygulama türleri üretir. Ayrıca programlama algoritmaları ile yapay zeka modelleri geliştirir ve bunları test eder.

Yapay Zeka Mühendisi Sorumlulukları Nelerdir?

Programlama dillerine ve algoritmalara hâkim, yapay zeka modellerini anlamak ve uygulamak için matematik bilgisine sahip, iletişimi ve problem çözme becerisi yüksek bir yapay zeka mühendisinin sorumlulukları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Makine öğrenimi modellerini diğer uygulamaların kullanabileceği uygulama programı ara yüzlerine (API’ler) dönüştürmek.
  • Yapay zeka modelleri oluşturmak ve elde edilen sonuçları değerlendirerek anlamaya yardımcı olmak.
  • Veri bilimi ekibi ile koordine olarak çalışmak ve veri alımı ve dönüştürme için altyapı oluşturarak kullandıkları altyapıyı otomatikleştirmek.
  • İstatistiksel analiz yaparak sistemin daha bilinçli kararlar verebilmesi için sonuçları ayarlamak.
  • Yapay zeka geliştirme ve ürün altyapısını kurmak ve yönetmek.
  • En önemlisi de başkalarıyla koordine şekilde çalışmak gerektiği için iyi bir takım arkadaşı olmak.

Yapay Zeka Mühendisi İstihdam Alanları Nerelerdir?

Yapay zeka mühendisliği alanında akademik olarak araştırma ve çalışmalara devam edebileceğiniz gibi birçok kamu sektöründe veya özel sektörlerde de çalışma imkânı bulabilirsiniz. Otonom sistemler, akıllı makineler ve algoritmalar sayesinde insanlar birçok alanda yapay zekayı yaygın olarak kullanmaya başladı. Yaşam tarzımızı değiştiren teknolojinin gelişmesiyle beraber ticaret, sağlık, ulaşım, savunma sanayii, medya, tarım ve siber güvenlik gibi birçok alanda yapay zeka mühendisliği yapmak mümkün hâle geldi.

Makineleri mantıklı, verimli ve doğru hareketler gerçekleştirmek amacıyla programlayan yapay zeka mühendisleri çeşitli yazılım firmalarında iş bulabilir. Sistem ve yazılım uzmanı, veri ambarı ve algoritma uzmanı olarak da çalışabilirler. Mühendis unvanıyla uzay teknolojileri kullanan firmalarda, otonom araçlar üreten firmalarda veya giyilebilir teknolojiler üreten şirketlerde de çalışma imkânı bulunabilir.

Yapay Zeka Mühendisliği Maaş Aralığı Ne Kadardır?

Bazı insanlar yapay zeka mühendisliği mesleğine dair insan gücünün yerini makinelerin almasıyla beraber istihdam alanının daralacağını düşünse de aslında bu doğru değildir. Her alanda teknolojinin ilerlemesi ve yapay zekanın yaygın hale gelmesinden ötürü yeni iş pozisyonları da açılmaya devam etmektedir.

Yeni mezun bir yapay zeka mühendisinin maaşı çalışacağı sektöre, firmaya ve pozisyona göre değişiklik gösterebileceği gibi en az asgari ücretle işe başlayabilir. Kişinin deneyimine bağlı olarak maaşı da artacaktır. Yapılan işe ve projeye göre de maaş aralıkları değişiklik gösterir. Ancak kesin olan şudur ki; kendini geliştiren bir yapay zeka mühendisi iyi bir şirkette çok yüksek meblağlar kazanabilir.

Yapay Zeka Mühendisi Olmak İçin Gerekenler Şartlar

Yapay zeka mühendisliğinin ülkemizde ve dünyada yeni bir alan olması nedeniyle bir yapay zeka geliştiricisi olmak için birçok farklı yol izlemeniz de mümkündür. Eğer bir yapay zeka mühendisi olarak bir kariyere başlamayı düşünüyorsanız, elbette önce gerekli eğitim gereksinimlerini karşılamanız gerekir. Kodlamayı ve yazılım geliştirmeyi zor da olsa kendiniz öğrenebilirsiniz ancak işverenler bu pozisyona başvuran adayların ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olmasını ister.

Yapay Zeka Mühendisi Olmak İçin Alınması Gereken Eğitim Nedir?

Yapay zeka mühendisliği alanında çalışabilmek için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği bölümlerinden birini tercih edebilirsiniz. Her zaman gerekli olmasa da, ilgili bir alanda yüksek lisans derecesi kazanmanız beceri birikiminizi geliştirmenize, yapay zeka mühendislik pozisyonları için uygunluğunuzu ve kazanç potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca eğer farklı mühendislik alanlarından birinde lisans derecesine sahipseniz, aldığınız kurs ve eğitimlerle ya da yapay zekaya yönelik alacağınız yüksek lisans derecesiyle bu alana yönelebilirsiniz. Yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerinizi geliştirmek için Udacity, Coursera veya Google’ın yapay zeka kurslarından ve sertifikalarından faydalanabilirsiniz.

Yapay Zeka Mühendisi ile Bilgisayar Mühendisi Arasındaki Farklar

Yapay zeka mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği birbirinden diğer alanlar kadar farklı bölümler değildir. Ortak birçok derslerinin olması nedeniyle birbirine yarı yarıya benzer alanlar denebilir fakat yaptıkları işler farklıdır. Yapay zeka mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinin belli amaçlara yoğunlaşmak üzere özelleştirilmiş bir parçası gibi görülebilir.

Bir bilgisayar mühendisi, yapay zeka mühendisinin yaptığı işi belli bir eğitim ve çalışma desteğiyle yapabileceği gibi bir yapay zeka mühendisi de bilgisayar mühendisinin işini gerekli bilgi birikimini elde ettikten sonra yapabilir.

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde yapay zeka mühendisliği ayrı bir lisans alanı olarak henüz çok yeni olduğundan sınırlı sayıda kontenjanla bölümler açılmıştır. Bu nedenle yapay zeka mühendisliği sıralamaları da yüksektir. Türkiye’de ilk olarak 30 kişilik kontenjanla Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü açılmıştır. İkinci olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde (burslu) 10 kişilik kontenjanla ve daha sonra Bahçeşehir Üniversitesinde lisans eğitimi verilmeye başlamıştır.

Geçtiğimiz seneki 2020–2021 yapay zeka mühendisliği sıralamalarına göre yapay zeka mühendisliği taban puanları ise şöyledir:

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban puanı 512,4275 ve taban başarı sıralaması 8.836,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü tam burslu taban puanı: 525,78716 ve taban başarı sıralaması: 3.911,

Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü taban puanı: 448,53593 ve taban başarı sıralaması: 55.839’dur.

Originally published at https://www.teknotomy.com on May 2, 2021.

--

--

https://www.teknotomy.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store